WYKAZ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

NZSP W PRZECHODZIE

L.p.

Imię i nazwisko

 Przedmiot

1.

mgr Aneta Kołosowska

chemia

2.

mgr Monika Kubon

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, język niemiecki, kółko teatralne, kółko ukulele 

3.

Katarzyna Kiedrzyn

edukacja wczesnoszkolna, wiedza o społeczeństwie, historia, kółko teatralne

4. 

mgr Weronika Kołek

edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, biblioteka

5.

mgr Krzysztof Fiebich

matematyka, biologia, przyroda

6.

mgr Marcelina Spychała

język polski, logopedia, zajęcia rozwijające z języka polskiego

7.

mgr Sebastian Drozd

informatyka, fizyka, technika, świetlica, SKS

8.

mgr Małgorzata Knapa

język rosyjski

9.

mgr Daniela Biela 

Język mniejszości narodowej- język niemiecki, Historia i Kultura Niemiec

10.

mgr Andrzej Raczek

w-f, język mn. niemieckiej

11.

mgr Magdalena Mazańska

język angielski, kółka z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

12.

ks. mgr Piotr Brągiel

religia

13.

mgr Iwona Preusner

muzyka

14.

mgr Marzenna Stein

wicedyrektor ds. pedagogicznych, plastyka

15.

mgr Jagoda Malawska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

16.

 mgr Joanna Rohaczyńska 

 pedagog specjalny, nauczyciel   współorganizujący kształcenie   specjalne 

17.

 mgr Beata Jaskula 

 geografia 

 

 

 

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE