OBIADY W PRZEDSZKOLU


Obiady przygotowywane są przez zewnętrzną firmę cateringową: ,,RESTAURACJA KOSZYKÓW
SMAKÓW"


WAŻNE INFORMACJE
Godziny wydawania posiłków: śniadanie 8:30-9:00, obiad 12:00-12:30, podwieczorek 14:00-14:20.
Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszamy najpóźniej do godziny 7:45 w dniu nieobecności za pomocą komunikatora WhatsApp.

 

Koszt całodniowego wyżywienia w roku szkolny 2023/2024 wynosi 13,00 zł,

w tym: śniadanie- 2,00 zł, obiad jednodaniowy- 9,00 zł, podwieczorek- 2,00 zł
 

Należność za wyżywienie dokonujemy do 10 dnia każdego następnego miesiąca, za dany miesiąc w
dokładnie wskazanej kwocie na rozliczeniach miesięcznych.


Płatności dokonujemy na wskazany rachunek bankowy według podanego wzoru:
odbiorca: Stowarzyszenie Rozwoju Nauki, Przechód 239, 48-317 Korfantów
tytułem: imię i nazwisko dziecka (np. Jan Kowalski) za miesiąc (np. listopad)- wyżywienie
numer rachunku bankowego: 45 1600 1462 1892 4423 9000 0005

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE