RADA RODZICÓW 

_____________________________________________________________________________

 

 

RADA RODZICÓW PRZY

NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W PRZECHODZIE 


NATALIA SIWEK- przewodnicząca
MARTA KOROLCZUK- zastępca
NATALIA KUC - skarbnik

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE