RADA ZAŁOŻYCIELI

______________________________________________________________________________

 

Rada Założycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przechodzie jest organem, który zabiegał o powstanie dobrze funkcjonującej placówki edukacyjnej w Przechodzie. Pełni role doradcze, opiniujące i wspomagające działalność szkoły w zakresie rozwoju. Współpracuje z dyrektorem szkoły, organem prowadzącym oraz innymi podmiotami funkcjonującymi w szkole.

 

 

GRAŻYNA HOFFMAN

PRZEWODNICZĄCA

KORNELIA TYRAŁA

CZŁONEK

PIOTR GACEK

CZŁONEK

 

 

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE