ORGAN PROWADZĄCY

__________________________________________________________________

 

Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Przechodzie oraz Niepubliczne
Przedszkole w Przechodzie jest Stowarzyszenie Rozwoju Nauki zarejestrowane w Przechodzie na
początku 2020 roku na potrzeby prowadzenia szkoły i przedszkola . Nr KRS 0000825019


Prezes Zarządu – Łukasz Dziarmaga Tel: 505 087 380

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE