BIBLIOTEK

______________________________________________________________________________

 

mgr Weronika Kołek

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

 

 

BIBLIOTEKA W NASZEJ SZKOLE

 

Biblioteka szkolna i przedszkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji
dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest też ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej
uczniów oraz częścią Zespołu, która bierze udział w realizacji podstawowych funkcji
placówki w stosunku do uczniów.


Biblioteka szkolna dostarcza informacji i pomysłów, które są podstawą do funkcjonowania
w społeczeństwie. Wyposaża uczniów w umiejętność uczenia się przez całe życie i rozwija
wyobraźnię, przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli.

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE