DYREKCJA

______________________________________________________________________________

 

mgr ŁUKASZ DZIARMAGA

DYREKTOR

 

mgr MARZENNA STEIN

WICEDYREKTOR

 

​WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH - ŁUKASZ DZIARMAGA

 1. Zarządzanie biznesem agroturystycznym w Polsce,  Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, red. M. Duczmal, T. Pokusa, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z.o.o., Opole 2010
 2. Marketing sportu w procesie globalizacji na przykładzie sportu jeździeckiego, Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, red. B. Sojkin, Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
 3. Rola grup marketingowych w nowoczesnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora rolniczego, Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania – formy i instrumenty ekonomiczno – społeczne, red. T. Pokusa, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o, Opole 2011
 4. Propedeutyka zarządzania w przedsiębiorstwie rolno – żywnościowym,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 2012
 5. System funkcjonowania i finansowania edukacji niepublicznej w Polsce.  Edukacja na rozdrożu, red. W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o, Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5 978-83-7511-240-5
 6. Imperatywy koncepcji zarządzania sportem jeździeckim w ramach Opolskiej Marki Jeździeckiej, 20 lat Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań, red. M. Duczmal, T. Pokusa, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o, Opole 2016, ISBN 978-83-62683-86-4 978-83-7511-247-4
 7. Menedżerskie zarządzanie szkołą w perspektywie ciągłej zmiany w systemie edukacji, materiały z 6 międzynarodowej konferencji naukowej „PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT”, Opole 2017,   ISBN 978 – 83 – 62683 – 10 – 9
 8. Nowa perspektywa ujęcia rekreacji i sportów hippicznych w dobie przemian ekonomiczno-społecznych, współautor z Virginia Buława – Dziarmaga, Przemiany w Nowoczesnym Społeczeństwie: Aspekty społeczne, pod red. T. Nestorenko i S. Śliwy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2017, SBN 978–83–62683–95–6
 9. Jazda konna w damskim siodle jako forma kultury fizycznej uosabiająca wdzięk, szyki elegancję kobiety jeżdżącej konno, współautor Virginia Buława – Dziarmaga,  ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ, wyd. Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет Факультет фізичного виховання, Слов’янськ – 2017, УДК [159.9+37.015.3]:796/799](06) П 863  ISBN 978-966-2762-67-9 ISBN 978-83-62683-48-2
 10. Hipoterapia jako postać rehabilitacji medycznej, PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference April 4 – 7, Opole 2018,  ISBN 978 – 83 – 62683 – 25 – 3
 11. Priorytety organu prowadzącego niepubliczną placówkę oświatową innego niż jest w świetle przepisów prawa. MODERN TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES OF SOCIETY DEVELOPMENT TECHNOLOGIES Collective Scientific Monograph Edited by Marian Duczmal Tetyana Nestorenko Opole 2019, ISBN 978 – 83 – 946765 – 6 – 8

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE