OBIADY W SZKOLE


Obiady przygotowywane są przez zewnętrzną firmę cateringową: ,,RESTAURACJA KOSZYKÓW
SMAKÓW"


WAŻNE INFORMACJE
Obiady wydawane są od 12.10 do 12.30.
Nieobecność dziecka w szkole zgłaszamy najpóźniej do godziny 7:45 w dniu nieobecności za pomocą
komunikatora WhatsApp. Koszt obiadu jednodaniowego w roku szkolny 2023/2024 dla uczniów

klas I-VIII wynosi 10,00 zł. Należność za obiady dokonujemy do 10 dnia każdego następnego miesiąca, za dany miesiąc w dokładnie wskazanej kwocie na rozliczeniach miesięcznych.


Płatności dokonujemy na wskazany rachunek bankowy według podanego wzoru:

odbiorca: Stowarzyszenie Rozwoju Nauki, Przechód 239, 48-317 Korfantów
tytułem: imię i nazwisko dziecka (np. Jan Kowalski) za miesiąc (np. listopad)- obiady szkoła
numer rachunku bankowego: 18 1600 1462 1892 4423 9000 0006

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE