SAMORZĄD UCZNIOWSKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECHODZIE

 _____________________________________________________________________________

 

 

claudio niedźwiedź lage

PRZEWODNICZĄCY

karina kutz

ZASTĘPCA

magdalena makiola

sekretarz

 

 

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE