RADA RODZICÓW

PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECHODZIE ______________________________________________________________________________

 

ELŻBIETA BERGIEL

PRZEWODNICZĄCA

MICHELA HOLLEK

ZASTĘPCA

DIANA PASEK

SKARBNIK

Małgorzata Szelwach

CZŁONEK RADY

Ewelina Jędrzejczak 

CZŁONEK RADY

 

 

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE