DOKUMENTY DO POBRANIA

_____________________________________________________________________________

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE

NAZWA DOKUMENTU DO POBRANIA

 

1. Statut NZSP w Przechodzie

POBIERZ

2. Karta obiegowe

POBIERZ

3. Wniosek o wydanie kluczyka do szafki szkolnej

POBIERZ

4. Deklaracja dowozu autobusem szkolnym -przedszkole

POBIERZ

5. E-dziennik zgoda dla rodziców

POBIERZ

6. Deklaracja dowozu autobusem szkolnym -szkoła

POBIERZ

7. Upoważnienie do odbioru przedszkole

POBIERZ

8. Upoważnienie do obioru szkoła

POBIERZ

9. Zgody - wizerunek i zgoda na wezwanie pogotowia

POBIERZ

10. Wniosek zapisania dziecka do szkoły 

POBIERZ

11. Wniosek zapisania dziecka do przedszkola 

POBIERZ

12. Wniosek o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

POBIERZ

13. Harmonogram wydarzeń szkoły

POBIERZ

14. Standardy ochrony małoletnich w NZSP w Przechodzie

POBIERZ