NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZECHODZIE

_____________________________________________________________________________

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W NIEPUBLICZNYM PRZDSZKOLU W PRZECHODZIE

 

Realizacja podstawy programowej odbywa się od godziny 800 do 1300

 

 

 

Godzina

                                                           Rozkład Dnia

7:00-8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem.

8:15-8:30

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

8:30-9:00

Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków kulturalnych  i higienicznych w trakcie spożywania posiłku.

9:00-9:45

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy twórcze, ruchowe i stymulujące rozwój dzieci zgodne

z tematyką zajęć dydaktycznych.

9:45-11:45

Spacer, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub zabawy ruchowe w sali.

11:45-12:00

Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

12:00-12:30

Obiad – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków kulturalnych  i higienicznych w trakcie spożywania posiłku.

12:30–13:30

Ćwiczenia relaksacyjne, odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek czytanych przez nauczyciela, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne,

ćwiczenia graficzne, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

13:30-14:00

Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

14:00–14:20

Podwieczorek – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków kulturalnych  i higienicznych w trakcie spożywania posiłku.

14:20-15:00

Zabawy dowolne w sali zabaw lub na placu przedszkolnym oparte o zainteresowania dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE