HISTORIA SZKOŁY W PRZECHODZIE

 

1. Pierwsze wzmianki o edukacji w Przechodzie datuje się na rok 1827. Pierwszy

budynek szkolny mieścił się w pobliżu kaplicy św. Łazarza.

 

2. W połowie XIX wieku została przeprowadzona reorganizacja szkolnictwa. Nauka

języka polskiego została zastąpiona językiem niemieckim. Za uchylanie się od

obowiązku szkolnego egzekwowano kary.

 

3. W 1910 roku została wybudowana nowa szkoła. Mieściło się w niej sześć klas

lekcyjnych, a w programie nauczania znajdowały się takie oto przedmioty: język

niemiecki, rachunki, geografia, historia, muzyka, polityka, sport, roboty ręczne oraz

religia.

 

4. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto tworzenie polskiej oświaty.

23 września 1945 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

5. W 1950 roku założono szkolną bibliotekę. Początkowo mieściła się w jednej z klas

lekcyjnych. W roku 1987 klasę przedzielono ścianą i od tej pory biblioteka zajmowała

odrębne pomieszczenie.

 

6. W latach 1953-1954 powstała szkoła wieczorowa. Umożliwiło to uzupełnienie

wykształcenia osobom w wieku 14-30 lat.

 

7. W roku 1954 do budynku znajdującego się obok szkoły zostaje przeniesione

przedszkole, które posiada dwie grupy wiekowe: młodszaków i starszaków.

 

8. Nowa reforma z roku 1961 roku wprowadziła ośmioklasową szkolę podstawową.

 

9. W 1971 roku budynek szkoły został wyremontowany. W wyniku renowacji

zainstalowano centralne ogrzewanie oraz doprowadzono do pomieszczeń klasowych

bieżącą wodę.

 

10. W roku 1997 rozpoczęto rozbudowę i modernizację szkoły oraz budowę sali

gimnastycznej.

 

11. W 2000 roku została uchwalona nowa reforma szkolna. Wprowadzała ona

sześcioklasowe szkoły podstawowe oraz gimnazja. Pożegnane zostały klasy VII i

VIII.

 

12. Kolejna reforma z 2018 roku zlikwidowała gimnazja i przywróciła ośmioklasowe

szkoły podstawowe. W Szkole Podstawowej w Przechodzie nie wprowadza się nowej

reformy. W szkole nadal zostaje sześć klas.

 

13. 1 września 2020 roku powstała ośmioklasowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Przechodzie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Nauki.

 

14. 1 września 2022 roku w budynku szkoły otwarte zostało Niepubliczne Przedszkole

w Przechodzie prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Nauki.

 

15. 1 września 2022 roku wyniku integracji Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Przechodzie i Niepublicznego Przedszkola w Przechodzie powstał Niepubliczny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie prowadzony przez Stowarzyszenie

Rozwoju Nauki.

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE