LOGOPEDA

______________________________________________________________________________

 

mgr Marcelina Spychała

LOGOPEDA SZKOLNY

 

 

 

LOGOPEDA W NASZYM ZESPOLE


Gabinet logopedyczny jest dostępny dla wszystkich potrzebujących pomocy logopedycznej
uczniów naszej Szkoły i Przedszkola. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ
pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu. Serdecznie
zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej
mierze od Was, Rodziców.


Logopeda to specjalista zajmujący się pomocą dla dzieci z różnorodnymi problemami
w mówieniu jak np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie, mowa dzieci
z niedosłuchem, rozszczepem podniebienia mowa cicha, niewyraźna itp. Zadaniem logopedy
jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz
usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.
Seplenienie to wszelkie zakłócenia (zniekształcanie, zastępowanie, opuszczanie) wymowy
jednej, kilku lub wszystkich głosek tzw. dentalizowanych: sz, ż, cz, dż s, z, c, dz ś, ź, ć, dź
Rotacyzm – brak głoski r, jej zastępowanie przez głoskę l lub j albo nieprawidłowa jej
wymowa.


Bezdźwięczność – głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda – fota.
Drodzy Rodzice! Jeżeli Państwa dziecko ma trudności z wymową - nie czekajcie licząc,
że problem ich likwidacja będzie minie sam - sprzyja to utrwalaniu zakłóceń i powoduje,
że wymagała dużo więcej czasu i pracy.


Żadne dziecko nie chce mieć wady wymowy i nie chce, aby inni ją dostrzegali. Bardziej lub
mniej wpływa ona na kontakty z innymi ludźmi oraz sukcesy w nauce. Dlatego dzieci próbują
ją ukryć, zatuszować, wyprzeć ze świadomości, a przecież w szybki i bezbolesny sposób
mogą się jej pozbyć. Potrzebny jest do tego właśnie logopeda, który zapraszając na terapię
logopedyczną, otoczy dziecko swoją opieką i zapewni specjalistyczne podejście.

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przechodzie                                             Niepubliczne Przedszkole w Przechodzie

NIEPUBLICZNY   ZESPÓŁ 

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY  W  PRZECHODZIE